ZAJIŠŤUJEME:

 • Veškeré zemní práce
 • demoliční a bourací práce menšího rozsahu
 • přeprava sypkého materiálu (písku, sutě)
 • Uložení zeminy a stavební sutě
 • zahradní a terénní úpravy
 • kontejnerová doprava
 • možnost zprostředkování spolupráce se zahradním architektem a následná realizace projektu
 • PRODEJ – písku, drťí, recyklátů a zeminy
 • svoz a likvidace bioodpadu
 • štěpkování bioodpadů
 • frézování pařezů